Skip to main content
Name Twitter Vote
sword ()==[:::::::::::::> post on Twitter
I don't care? ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ post on Twitter
Koala @( * O * )@ post on Twitter
facepalm (>ლ) post on Twitter
Angry ლ(ಠ益ಠ)ლ post on Twitter
cigarette (____((____________()~~~ post on Twitter
Bender (Robot) ¦̵̱ ̵̱ ̵̱ ̵̱ ̵̱(̢ ̡͇̅└͇̅┘͇̅ (▤8כ−◦ post on Twitter
sky free ѧѦ ѧ ︵͡︵ ̢ ̱ ̧̱ι̵̱̊ι̶̨̱ ̶̱ ︵ Ѧѧ ︵͡ ︵ ѧ Ѧ ̵̗̊o̵̖ ︵ ѦѦ ѧ post on Twitter
Sword o()xxxx[{::::::::::::::::::::::::::::::::::> post on Twitter
Dog ˁ˚ᴥ˚ˀ post on Twitter
robot boy ◖(◣☩◢)◗ post on Twitter
HE HAS A GUN! (╯°□°)--︻╦╤─ - - - post on Twitter
equalizer ▇ ▅ █ ▅ ▇ ▂ ▃ ▁ ▁ ▅ ▃ ▅ ▅ ▄ ▅ ▇ post on Twitter
Epic Gun ︻┳デ═— post on Twitter
Rage t(ಠ益ಠt) post on Twitter
Table Flipping Guy (╯°□°)╯ ︵ ┻━┻ post on Twitter
Telephone ε(๏_๏)з】 post on Twitter
Rock 2 \,,/(◣_◢)\,,/ post on Twitter
what? ლ(ಠ益ಠლ)╯ post on Twitter
sunglasses ( •_•) ( •_•)>⌐■-■ (⌐■_■) post on Twitter
Help ٩(͡๏̯͡๏)۶ post on Twitter
Pirate ✌(◕‿-)✌ post on Twitter
Pistols ¯¯̿̿¯̿̿'̿̿̿̿̿̿̿'̿̿'̿̿̿̿̿'̿̿̿)͇̿̿)̿̿̿̿ '̿̿̿̿̿̿\̵͇̿̿\=(•̪̀●́)=o/̵͇̿̿/'̿̿ ̿ ̿̿ post on Twitter
snowman post on Twitter
tron (\/)(;,,;)(\/) post on Twitter
Cry (╯︵╰,) post on Twitter
love you ᵛᵉᵧₒᵤᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ post on Twitter
odd ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ post on Twitter
Angry face (⋟﹏⋞) post on Twitter
Lots of ppl waving ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ post on Twitter
Syndicate content